Orkester / Strykere

Bruremarsj Kr 700,-

Dette er kanskje Førdes mest kjente komposisjon. Den ble blant annet brukt som offesiell bruremarsj under Prinsesse Märta Louise og Ari Behns bryllup i Trondheim 2002. Her arrangert for full symfoniorkester besetning.