Korps/kor + komp

7 Afrikanske låter

Jambo Mambo

«Jambo Mambo» er en samletittel på sju afrikanske musikkstykker spesial arrangert og komponert for kor/korps og komp. Jan Magne Førde. Fem av melodiene stammer fra øst Afrika/Tanzania, og to er originalkomposisjoner skrevet av komponisten. Stykkene kan settes sammen til en afrikansk konsertavdeling, eller fremføres enkeltvis. Tittelen «Jambo Mambo» stammer fra swahili, og betyr rett og slett hei!

VANSKELIGHETSGRAD
Ingen av stykkene er teknisk vanskelige å utføre verken for kor eller korps. Det er viktig med erfarne trommeslagere (spes.trommesett) og komp.musikere for at kvaliteten på den rytmiske siden skal bli best mulig, noe som er grunnleggende for denne musikken. Alle stykkene åpner for improvisasjon og soloinnslag, og det er derfor fult mulig å invitere med solister, eller la egne musikere få prøve seg på improvisasjonsdelene.

INNØVING
Første del av innøvingen av «Jambo Mambo» kan korps, kor og komp øve hver for seg. Når gruppene behersker sine egne arrangementdeler, er tiden inne for å sette musikken sammen i fellesøvinger.

UTEN NOTER
Arrangementene er enkle å lære utenat. De er skrevet i 4 og 8 takts blokker som blir gjentatt med små variasjoner. En fin utfordring er derfor å fremføre arrangementene uten noter på scenen. Dette vil frigjøre energi som kan brukes på lytting, samspill og formidling.

TEKST/SPRÅK
Teksten er enkle i form, og er små historier og stemningsbilder fra Afrika. De fleste tekstene er på dialektvarianten av swahili. I vokalnotene er den fonetiske uttalen prioritert fremfor riktig skriveform. På «Ejala» og «Kongolela» har Førde benyttet et selvutviklet «røverspråk» med fonetiske røtter i swahili. På de fleste sangene er det laget en egen «huskenote» for tekst som vil hjelpe sangerne å lære teksten utenat.

DEMO CD
Det er laget en enkel demonstrasjons CD som gir et inntrykk av låtene. Versjonene på CD’en blir spilt uten utvidede repetisjoner, og tar på den måten korteste vei gjennom arrangementene. Solistdelen står åpne for at solister skal kunne øve til kompet på CD’en. Demoen kan være til god hjelp i innøvingsfasen, og bør brukes aktivt.

Enkeltstykker kr. 600,-

Hele pakken kr. 4200,-